Rezultatai

VISI PENKI PROJEKTO REZULTATAI YRA PATALPINTI MOODLE APLINKOJE [EN, LT, LV, ES, GR]:

PR1. El. priemonių rinkinys „Skaitmeninės transformacijos į nuotolinį įtraukųjį mokymą suaugusiųjų švietimo organizacijose kokybės užtikrinimas”

 • Įvadas – Skaitmeninė transformacija į aukštos kokybės nuotolinį mokymą;
 • Strateginės rekomendacijos suaugusiųjų švietimo organizacijoms, kaip parengti skaitmeninės transformacijos planus;
 • Parengtų nuotolinio mokymo kursų kokybės vertinimo metodika;
 • Stebėsenos metodika, skirta įvertinti nuotolinio mokymo kurso veiksmingumą.

PR2. Įvertinimo priemonė su galimybe gauti mikrokreditus „Skaitmeninis transformatorius"

 • Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų ir įgūdžių matrica;
 • Įvertinimo testas, paremtas kompetencijų ir įgūdžių matrica.

PR3. Atviras nuotolinio mokymo kursas „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninės kompetencijos ugdymas įgyvendinant skaitmeninę transformaciją į aukštos kokybės įtraukius nuotolinius mokymus“

 • Atviro nuotolinio mokymo kurso mokymo programa;
 • Atviras nuotolinio mokymo kursas:
  • Modulis 1. Skaitmeninė transformacija – tai perėjimas prie įtraukiojo nuotolinio mokymo;
  • Modulis 2. Skaitmeniniai ištekliai (norint ugdyti skaitmeninę kompetenciją rinktis skaitmeninius išteklius);
  • Modulis 3. Mokymas ir mokymasis (skaitmeninės kompetencijos planuoti ir organizuoti skaitmeninį mokymąsi ugdymas);
  • Modulis 4. Vertinimas (skaitmeninės kompetencijos naudoti skaitmenines technologijas vertinimo strategijoje ugdymas);
  • Modulis 5. Besimokančiųjų įgalinimas (skaitmeninės kompetencijos motyvuoti ir įtraukti besimokančiuosius į skaitmeninio švietimo veiklas ugdymas);
  • Modulis 6. Gerasis pavyzdys transformuoto skaitmeninio kurso „Lyčių lygybė darbo rinkoje“ (skaitmeniniams gebėjimams lavinti)
  • Module 7. Quality Assurance Procedures in digital transformation (to discuss the steps in implementing PR1)

PR4. El. gidas „Kaip naudotis mokymosi laboratorija „Skaitmeninė transformacija“ į aukštos kokybės nuotolinį mokymą“

 • Metodika ir mokymo planas, kaip vesti atvirą nuotolinio mokymo kursą „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninės kompetencijos pedagoginei veiklai ugdymas įgyvendinant skaitmeninę transformaciją į aukštos kokybės įtraukius nuotolinius mokymus“;
 • Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų vertinimo strategija su galimybe gauti mikrokreditus;
 • Konkretaus dalyko kurso „Lyčių lygybė darbo rinkoje“ gerojo pavyzdžio įtraukimas į mokymosi procesą;
 • Suaugusiųjų švietėjų-praktikų supratimo apie kokybės užtikrinimo procedūrų įgyvendinimo svarbą suaugusiųjų švietimo organizacijoje didinimas.

PR5. Trumpas nuotolinis kursas suaugusiems besimokantiesiems „Lyčių lygybė darbo rinkoje“

 • Trumpo atviro kurso „Lyčių lygybė darbo rinkoje“ mokymo programa;
 • Trumpas atviras kursas:
  • Modulis „Dalyvavimas darbo rinkoje“;
  • Modulis „Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas“;
  • Modulis „Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra“;
  • Modulis „Lyčių segregacija sprendimų priėmimo procese ir darbo rinkoje“;
  • Modulis „Stereotipų įveikimas darbo rinkoje“;
  • Kiekvienam moduliui skirtas testų rinkinys.

Sklaidos renginiai

Nacionalinių sklaidos renginių, skirtų paviešinti PR1, PR2, PR3, PR4 ir PR5 suaugusiųjų švietėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms, apžvalga [EN]

Baigiamoji projekto konferencija Lietuvoje [EN]