Rezultāti

“MOODLE” IEVIETO VISUS PIECUS PROJEKTA REZULTĀTUS [EN, LT, LV, ES, GR]:

PR1. e-Toolkit “Kvalitātes nodrošināšana pieaugušo izglītības organizāciju digitālajai pārveidei par augstas kvalitātes iekļaujošu tiešsaistes apmācību”

 • Ievads – Digitāla pārveide kvalitatīvai apmācībai tiešsaistē
 • Stratēģiskie ieteikumi digitālo pārveides plānu izstrādei pieaugušo izglītības organizācijās
 • Metodika, kā izmērīt izstrādātā tiešsaistes mācību kursa kvalitāti
 • Uzraudzības metodika, lai noteiktu tiešsaistes apmācības kursa sniegšanas efektivitāti

PR2. Novērtēšanas rīks ar mikroakreditācijas sistēmu “Digitālais transformators”

 • Kompetences un prasmju matrica pieaugušajiem pedagogiem
 • Vairāku izvēļu novērtēšanas tests, kura pamatā ir kompetences un prasmju matrica

PR3. OOC “Pieaugušo pedagogu digitālo prasmju attīstīšana digitālajai pārveidei par augstas kvalitātes iekļaujošu tiešsaistes apmācību”

 • OOC mācību programma
 • OOC:
   • 1. modulis. Digitālā pārveide — iekļaujošas tiešsaistes apmācības veids
   • 2. modulis. Digitālie resursi (lai attīstītu digitālo kompetenci izvēlēties digitālos resursus)
   • 3. modulis. Mācīšana un mācīšanās. (attīstīt digitālo kompetenci, lai plānotu un organizētu digitālās mācības)
   • 4. modulis. Novērtējums (attīstīt digitālo kompetenci izmantot digitālās tehnoloģijas novērtēšanas stratēģijai)
   • 5. modulis. Dot iespēju izglītojamajiem (attīstīt digitālo kompetenci, lai motivētu un iesaistītu izglītojamos izmantot digitālo izglītību)
   • 6. modulis. Labs piemērs pārveidotajai digitālajai klasei “Dzimumu līdztiesība darba tirgū” (PR5) (digitālo prasmju praktizēšanai)
   • 7. modulis. Kvalitātes nodrošināšanas procedūras digitālajā pārveidē (lai apspriestu PR1 ieviešanas pasākumus)

PR4. e-Guide: Mācību centra “Digitālās pārveides” atvieglošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācību tiešsaistē

 • Metodoloģija un apmācības plāns, lai īstenotu OOC “Pieaugušo pedagogu digitālo prasmju attīstīšana digitālajai pārveidei par augstas kvalitātes iekļaujošu tiešsaistes apmācību”
 • Pieaugušo pedagogu digitālās kompetences novērtēšanas stratēģija ar iespēju iegūt mikroakreditācijas
 • Konkrētā mācību priekšmeta “Dzimumu līdztiesība darba tirgū” labu piemēru iekļaušana mācību procesā
 • Radīt pedagogu-praktiķu izpratnes veidošanu par to, cik svarīgi ir īstenot kvalitātes nodrošināšanas procedūras pieaugušo izglītības organizācijā

PR5. Īss tiešsaistes kurss (SOC) pieaugušajiem skolēniem “Dzimumu līdztiesība darba tirgū”

 • SOC mācību programma “Dzimumu līdztiesība darba tirgū”
 • SOC:
  • Modulis “Dalība darba tirgū”
  • Modulis “Dzimumu darba samaksas atšķirības”
  • Modulis “Darba un dzīves līdzsvars”
  • Modulis “Dzimumu segregācija lēmumu pieņemšanā un darba tirgū”
  • Modulis “Stereotipu pārvarēšana darba tirgū”
  • Tiešsaistes testu kopa katram modulim.

Dažādi notikumi

Kopsavilkums par P1, Pr2, PR3, PR4 un PR5 valsts pasākumu veikšanu pieaugušajiem pedagogiem un ieinteresētajām personām [EN]

Projekta noslēguma konference Lietuvā [EN]