Digitāla pārveide pieaugušo izglītībā iekļaujošai apmācībai tiešsaistē

Projekta Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000035360