Ψηφιακός μετασχηματισμός φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων για μια συμπεριληπτική διαδικτυακή εκπαίδευση

Αριθμός έργου 2021-1-LT01-KA220-ADU-000035360